π‚πŽπ π„Μπ—πˆπ“πŽ 𝐒𝐄 πˆππ€π”π†π”π‘πŽΜ 𝐓𝐀𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐃𝐄 π•π€π‚π€π‚πˆπŽππ„π’ π”Μπ“πˆπ‹π„π’ πŸπŸŽπŸπŸ’ 𝐄𝐍 πƒπˆπ’π“π‘πˆπ“πŽ 𝐃𝐄 π‚πŽπ‘π€ππˆ – π‚π€π‘π€ππ€π˜π€

π–’π—ˆπ—‡ 𝗅𝖺 π—‰π–Ίπ—‹π—π—‚π–Όπ—‚π—‰π–Ίπ–Όπ—‚π—ˆΜπ—‡ 𝖽𝖾 π—‡π—‚π—‡Μƒπ—ˆπ—Œ, π—ƒπ—ˆΜπ—π–Ύπ—‡π–Ύπ—Œ, 𝗒 π—‰π–Ίπ–½π—‹π–Ύπ—Œ 𝖽𝖾 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗂𝖺 π—Œπ–Ύ π–½π–Ύπ—Œπ–Ίπ—‹π—‹π—ˆπ—…π—…π—ˆΜ 𝗅𝖺 π—‚π—‡π–Ίπ—Žπ—€π—Žπ—‹π–Ίπ–Όπ—‚π—ˆΜπ—‡ 𝖽𝖾𝗅 β€œπ–³π–Ίπ—…π—…π–Ύπ—‹ 𝖽𝖾 π–΅π–Ύπ—‹π–Ίπ—‡π—ˆ, π–΅π–Ίπ–Όπ–Ίπ–Όπ—‚π—ˆπ—‡π–Ύπ—Œ π–΄Μπ—π—‚π—…π–Ύπ—Œ πŸ€πŸ’πŸ€πŸ¦β€ 𝖾𝗇 𝖾𝗅 π–½π—‚π—Œπ—π—‹π—‚π—π—ˆ 𝖽𝖾 π–’π—ˆπ—‹π–Ίπ—‡π—‚, 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 π—Šπ—Žπ–Ύ π–Ώπ—Žπ–Ύ π–½π–Ύπ—Œπ–Ίπ—‹π—‹π—ˆπ—…π—…π–Ίπ–½π–Ί 𝖾𝗇 𝗅𝖺 𝗉𝗅𝖺𝗓𝖺 𝖽𝖾 π–Ίπ—‹π—†π–Ίπ—Œ, 𝗅𝖺 π—†π—‚π—Œπ—†π–Ί π–Ώπ—Žπ–Ύ π—‰π—‹π–Ύπ—Œπ—‚π–½π—‚π–½π–Ί π—‰π—ˆπ—‹ 𝖾𝗅 𝖺𝗅𝖼𝖺𝗅𝖽𝖾 𝖒𝖯𝖒. π–―π–Ίπ—π—‹π—‚π–Όπ—‚π—ˆ 𝖣𝖺́𝗏𝗂𝗅𝖺 π–’π–Ίπ—Œπ—π–Ύπ—…π—…π–Ίπ—‡π—ˆπ—Œ, π–Ίπ–Όπ—ˆπ—†π—‰π–Ίπ—‡Μƒπ–Ίπ–½π—ˆ 𝖽𝖾 π—…π—ˆπ—Œ π—‹π–Ύπ—€π—‚π–½π—ˆπ—‹π–Ύπ—Œ, π–Ώπ—Žπ—‡π–Όπ—‚π—ˆπ—‡π–Ίπ—‹π—‚π—ˆπ—Œ 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖬𝖣𝖒, π–²π—Žπ–»π—‰π—‹π–Ύπ–Ώπ–Ύπ–Όπ—π—ˆ 𝖽𝖾𝗅 π–½π—‚π—Œπ—π—‹π—‚π—π—ˆ 𝗒 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 π—ˆπ—π—‹π–Ίπ—Œ π–Ίπ—Žπ—π—ˆπ—‹π—‚π–½π–Ίπ–½π–Ύπ—Œ 𝖽𝖾 𝗅𝖺 π—…π—ˆπ–Όπ–Ίπ—…π—‚π–½π–Ίπ–½.
𝖫𝖺 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 π—Œπ–Ύ π–½π–Ύπ—Œπ–Ίπ—‹π—‹π—ˆπ—…π—…π–Ί π–Όπ—ˆπ—‡ 𝖾𝗅 π—ˆπ–»π—ƒπ–Ύπ—π—‚π—π—ˆ 𝖽𝖾 π–Όπ—ˆπ—‡π—π—‹π—‚π–»π—Žπ—‚π—‹ 𝖾𝗇 𝗅𝖺 π–Ύπ–½π—Žπ–Όπ–Ίπ–Όπ—‚π—ˆΜπ—‡ 𝖽𝖾 π—‡π—‚π—‡Μƒπ–Ίπ—Œ, π—‡π—‚π—‡Μƒπ—ˆπ—Œ 𝗒 π–Ίπ–½π—ˆπ—…π–Ύπ—Œπ–Όπ–Ύπ—‡π—π–Ύπ—Œ 𝖽𝖾𝗅 π–½π—‚π—Œπ—π—‹π—‚π—π—ˆ 𝖽𝖾 π–’π—ˆπ—‹π–Ίπ—‡π—‚ 𝗒 π—…π–Ίπ—Œ 𝟧 π–Όπ—ˆπ—†π—Žπ—‡π—‚π–½π–Ίπ–½π–Ύπ—Œ 𝗒 𝟀 π–’π–Ύπ—‡π—π—‹π—ˆπ—Œ π–―π—ˆπ–»π—…π–Ίπ–½π—ˆπ—Œ, π—‰π—ˆπ—π–Ύπ—‡π–Όπ—‚π–Ύπ—‡ π—Œπ—Žπ—Œ π–Όπ—ˆπ—‡π—ˆπ–Όπ—‚π—†π—‚π–Ύπ—‡π—π—ˆπ—Œ, π—π–Ίπ–»π—‚π—…π—‚π–½π–Ίπ–½π–Ύπ—Œ 𝖾 𝗂𝗇𝖼𝖾𝗇𝗍𝗂𝗏𝖾𝗇 π—Œπ—Ž 𝖼𝗋𝖾𝖺𝗍𝗂𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 𝖺 π—π—‹π–Ίπ—π–ΎΜπ—Œ 𝖽𝖾 π—…π—ˆπ—Œ π—π–Ίπ—…π—…π–Ύπ—‹π–Ύπ—Œ 𝖽𝖾 π—…π—ˆΜπ—€π—‚π–Όπ—ˆ π–¬π–Ίπ—π–Ύπ—†π–ΊΜπ—π—‚π–Όπ—ˆ 𝗒 𝖡𝖾𝗋𝖻𝖺𝗅, π–Ίπ–½π–Ύπ—†π–ΊΜπ—Œ 𝖽𝖾 π–Ύπ–½π—Žπ–Όπ–Ίπ–Όπ—‚π—ˆΜπ—‡ π–Ώπ—‚Μπ—Œπ—‚π–Όπ–Ί.
𝖀𝗅 𝖺𝗅𝖼𝖺𝗅𝖽𝖾, 𝖒𝖯𝖒. π–―π–Ίπ—π—‹π—‚π–Όπ—‚π—ˆ 𝖣𝖺́𝗏𝗂𝗅𝖺 π–’π–Ίπ—Œπ—π–Ύπ—…π—…π–Ίπ—‡π—ˆπ—Œ, π–Όπ—ˆπ—†π—‰π–Ίπ—‹π—π—‚π—ˆΜ π—‰π–Ίπ—…π–Ίπ–»π—‹π–Ίπ—Œ 𝖽𝖾 π—‚π—‡π–Ίπ—Žπ—€π—Žπ—‹π–Ίπ–Όπ—‚π—ˆΜπ—‡, π—†π–Ίπ—‹π–Όπ–Ίπ—‡π–½π—ˆ π—ˆπ–Ώπ—‚π–Όπ—‚π–Ίπ—…π—†π–Ύπ—‡π—π–Ύ 𝖾𝗅 π–Όπ—ˆπ—†π—‚π–Ύπ—‡π—“π—ˆ 𝖽𝖾 π—…π—ˆπ—Œ π–³π–Ίπ—…π—…π–Ύπ—‹π–Ύπ—Œ 𝖽𝖾 π–΅π–Ύπ—‹π–Ίπ—‡π—ˆ, π–΅π–Ίπ–Όπ–Ίπ–Όπ—‚π—ˆπ—‡π–Ύπ—Œ π–΄Μπ—π—‚π—…π–Ύπ—Œ 𝟀𝟒𝟀𝟦. 𝖀𝗇 π—Œπ—Ž π–½π—‚π—Œπ–Όπ—Žπ—‹π—Œπ—ˆ, 𝖾𝗅 𝖺𝗅𝖼𝖺𝗅𝖽𝖾 π—‹π–Ύπ—Œπ–Ίπ—…π—π—ˆΜ 𝗅𝖺 π—‚π—†π—‰π—ˆπ—‹π—π–Ίπ—‡π–Όπ—‚π–Ί 𝖽𝖾 π–Ύπ—Œπ—π–Ίπ—Œ π–΅π–Ίπ–Όπ–Ίπ–Όπ—‚π—ˆπ—‡π–Ύπ—Œ π–΄Μπ—π—‚π—…π–Ύπ—Œ π–Όπ—ˆπ—†π—ˆ π—Žπ—‡π–Ί π—‚π—‡π—π–Ύπ—‹π—Œπ—‚π—ˆΜπ—‡ 𝖾𝗇 𝖾𝗅 π–Όπ—‹π–Ύπ–Όπ—‚π—†π—‚π–Ύπ—‡π—π—ˆ π—‰π–Ύπ—‹π—Œπ—ˆπ—‡π–Ίπ—… 𝗒 π–Όπ—ˆπ—…π–Ύπ–Όπ—π—‚π—π—ˆ 𝖽𝖾 𝗅𝖺 π—‰π—ˆπ–»π—…π–Ίπ–Όπ—‚π—ˆΜπ—‡. π– π—‡π—‚π—†π—ˆΜ 𝖺 π—…π—ˆπ—Œ π—‰π–Ίπ—‹π—π—‚π–Όπ—‚π—‰π–Ίπ—‡π—π–Ύπ—Œ 𝖺 π–Ίπ—‰π—‹π—ˆπ—π–Ύπ–Όπ—π–Ίπ—‹ 𝖺𝗅 π—†π–ΊΜπ—‘π—‚π—†π—ˆ π—…π–Ίπ—Œ π–Ύπ—‘π—‰π–Ύπ—‹π—‚π–Ύπ—‡π–Όπ—‚π–Ίπ—Œ π–Ύπ–½π—Žπ–Όπ–Ίπ—π—‚π—π–Ίπ—Œ 𝗒 π–½π–Ύπ—‰π—ˆπ—‹π—π—‚π—π–Ίπ—Œ π—ˆπ–Ώπ—‹π–Ύπ–Όπ—‚π–½π–Ίπ—Œ.
π– π–½π–Ύπ—†π–ΊΜπ—Œ, π–½π–Ύπ—Œπ—π–Ίπ–Όπ—ˆ π—Šπ—Žπ–Ύ π—Œπ–Ύ π–Όπ—ˆπ—‡π—π—‹π–Ίπ—π–Ίπ—‹π—ˆπ—‡ π–½π—ˆπ–Όπ–Ύπ—‡π—π–Ύπ—Œ π–Όπ—ˆπ—‡ 𝖾𝗑𝗉𝖾𝗋𝗂𝖾𝗇𝖼𝗂𝖺 𝗒 π–Ίπ—‡π—Žπ—‡π–Όπ—‚π—ˆΜ π—Šπ—Žπ–Ύ π—…π—ˆπ—Œ π—π–Ίπ—…π—…π–Ύπ—‹π–Ύπ—Œ 𝖽𝖾 π—π–Ύπ—‹π–Ίπ—‡π—ˆ 𝗍𝖺𝗆𝖻𝗂𝖾́𝗇 π—Œπ–Ύ 𝗅𝗅𝖾𝗏𝖺𝗋𝖺𝗇 𝖺 π–Όπ–Ίπ–»π—ˆ 𝖾𝗇 π—…π—ˆπ—Œ π–Όπ–Ύπ—‡π—π—‹π—ˆπ—Œ π—‰π—ˆπ–»π—…π–Ίπ–½π—ˆπ—Œ 𝖽𝖾 π–¨π—Œπ—‚π—π—‚π—…π—…π–Ί 𝗒 π–’π—π–Ίπ–Όπ–Ίπ–Όπ—ˆπ—‡π—‚π—“π–Ί 𝗒 π–Όπ—ˆπ—†π—Žπ—‡π—‚π–½π–Ίπ–½π–Ύπ—Œ, π–½π—ˆπ—‡π–½π–Ύ π–Ύπ—Œπ—π–Ύ π—†π–Ίπ—‹π—π–Ύπ—Œ 𝗒 π—†π—‚π–ΎΜπ—‹π–Όπ—ˆπ—…π–Ύπ—Œ π—Œπ–Ύ π–Ύπ—Œπ—π–Ίπ—‹π–ΊΜ π—‚π—‡π—‚π–Όπ—‚π–Ίπ—‡π–½π—ˆ π—…π—ˆπ—Œ π—π–Ίπ—…π—…π–Ύπ—‹π–Ύπ—Œ 𝖽𝖾 𝗆𝖺𝗇𝖾𝗋𝖺 π—ˆπ–Ώπ—‚π–Όπ—‚π–Ίπ—….
π– π—Œπ—‚π—†π—‚π—Œπ—†π—ˆ, π—π—‹π–Ίπ—Œ π—Œπ—Ž π–½π—‚π—Œπ–Όπ—Žπ—‹π—Œπ—ˆ 𝖾𝗅 𝖺𝗅𝖼𝖺𝗅𝖽𝖾 π–Ίπ–Όπ—ˆπ—†π—‰π–Ίπ—‡Μƒπ–Ίπ–½π—ˆ 𝖽𝖾 π—…π—ˆπ—Œ π—‹π–Ύπ—€π—‚π–½π—ˆπ—‹π–Ύπ—Œ, π–©π—ˆπ—Œπ–ΎΜ π–§π–Ίπ—‡π–Όπ–Όπ—ˆ π– π—Œπ–Όπ—Žπ—‡Μƒπ–Ί, 𝖲𝖺𝖻𝗂𝗇𝖺 π–Ήπ—Žπ–»π—‚π–Ύπ—π–Ί 𝖯𝖾𝗋𝖺𝗅𝗍𝖺, π– π—Žπ—€π—Žπ—Œπ—π—ˆ 𝖱𝗂𝖼𝗁𝖺𝗋𝖽 π–’π–Όπ—Žπ—‡π—ˆ π–’π—ˆπ—‡π–½π—ˆπ—‹π—‚ 𝗒 π—Œπ—Žπ–»π—‰π—‹π–Ύπ–Ώπ–Ύπ–Όπ—π—ˆ 𝖽𝖾𝗅 π–½π—‚π—Œπ—π—‹π—‚π—π—ˆ, π–Ύπ—‡π—π—‹π–Ύπ—€π–Ίπ—‹π—ˆπ—‡ 𝖾𝗅 𝗄𝗂𝗍 π–Ύπ—Œπ–Όπ—ˆπ—…π–Ίπ—‹, 𝖺 π—…π–Ίπ—Œ π—‡π—‚π—‡Μƒπ–Ίπ—Œ 𝗒 π—‡π—‚π—‡Μƒπ—ˆπ—Œ 𝖽𝖾 π–Ύπ–½π—Žπ–Όπ–Ίπ–Όπ—‚π—ˆΜπ—‡ 𝖯𝗋𝗂𝗆𝖺𝗋𝗂𝖺 𝗒 π–²π–Ύπ–Όπ—Žπ—‡π–½π–Ίπ—‹π—‚π–Ί π—Šπ—Žπ–Ύ 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗋𝖺𝗇 𝖾𝗇 π–Ύπ—Œπ—π–Ίπ—Œ π—π–Ίπ–Όπ–Ίπ–Όπ—‚π—ˆπ—‡π–Ύπ—Œ π—‹π–Ύπ–Ώπ—ˆπ—‹π—“π–Ίπ—‡π–½π—ˆ 𝖾𝗇 π—Œπ—Ž π–Όπ—ˆπ—‡π—ˆπ–Όπ—‚π—†π—‚π–Ύπ—‡π—π—ˆ 𝗒 𝖾𝗇 𝗅𝖺 π—Œπ–Ίπ—…π—Žπ–½.
ENTREGA E INAUGURACION DE OBRA IES SA JUAN BOSCO AYMAΓ‘A
La comuna local de Corani presidido por el alcalde CPC Patricio DΓ‘vila Castellanos, se llevΓ³ la entrega de proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA IES. SAN JUAN BOSCO DE AYMAΓ‘A, DISTRITO CORANI- PROVINCIA CARABAYA – REGIΓ“N PUNO”.
La moderna infraestructura debidamente implementada entra al servicio de los educandos del centro poblado de AymaΓ±a, Ms. Sc. Mariana Liliana GutiΓ©rrez Maita directora de UGEL Carabaya, fue la autoridad quien presenciΓ³ en el acto de entrega e inauguraciΓ³n de obra.
La autoridad edil por su parte; destacΓ³ la labor de trabajo a las principales personalidades que realizaron los trΓ‘mites correspondientes para su viabilidad y ejecuciΓ³n del proyecto que en efecto se hace realidad, la comunidad educativa, padres de familia, y pobladores de AymaΓ±a, brindaron el agradecimiento a las autoridades de turno y representantes del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIED.
Como parte de los componentes del proyecto, conforman aulas pedagΓ³gicas, biblioteca escolar, centro de cΓ³mputo e innovaciΓ³n, salΓ³n de usos mΓΊltiples, direcciΓ³n, sala de docentes, depΓ³sito de material educativo, laboratorio de ciencia y tecnologΓ­a, taller de arte, taller de emprendimiento, tΓ³pico, loza deportiva cubierto con techo de estructura metΓ‘lico (Coliseo), patio de honor, cerco perimΓ©trico, servicios higiΓ©nicos entre otros.